NTN bearing sizes chart

Browse all NTN catalogue of NTN bearings, including ball bearings, tapered roller bearings, needle bearings, pillow block bearings, wheel bearings ...

Bearing Number Brand Principal Dimensions Type
NU321NTN105mm x 225mm x 49mmroller bearings
NU2340NTN200mm x 420mm x 138mmroller bearings
NU344NTN220mm x 460mm x 88mmroller bearings
NU348NTN240mm x 500mm x 95mmroller bearings
NU2252NTN260mm x 480mm x 130mmroller bearings
NF311NTN55mm x 120mm x 29mmroller bearings
NF212NTN60mm x 110mm x 22mmroller bearings
NF213NTN65mm x 120mm x 23mmroller bearings
NF414NTN70mm x 180mm x 42mmroller bearings
NF415NTN75mm x 190mm x 45mmroller bearings
N314NTN70mm x 150mm x 35mmroller bearings
N2319NTN95mm x 200mm x 67mmroller bearings
N2320NTN100mm x 215mm x 73mmroller bearings
N1021NTN105mm x 160mm x 26mmroller bearings
N2322NTN110mm x 240mm x 80mmroller bearings
N324NTN120mm x 260mm x 55mmroller bearings
NUP306ENTN30mm x 72mm x 19mmroller bearings
NUP2222ENTN110mm x 200mm x 53mmroller bearings
NUP322ENTN110mm x 240mm x 50mmroller bearings
NUP2322ENTN110mm x 240mm x 80mmroller bearings
NUP1024NTN120mm x 180mm x 28mmroller bearings
NUP224ENTN120mm x 215mm x 40mmroller bearings
NJ208NTN40mm x 80mm x 18mmroller bearings
NJ244NTN220mm x 400mm x 65mmroller bearings
NJ2338NTN190mm x 400mm x 132mmroller bearings
NJ340NTN200mm x 420mm x 80mmroller bearings
NJ2344NTN220mm x 460mm x 145mmroller bearings
NJ248NTN240mm x 440mm x 72mmroller bearings
NU222NTN110mm x 200mm x 38mmroller bearings
NU2344NTN220mm x 460mm x 145mmroller bearings
NU248NTN240mm x 440mm x 72mmroller bearings
NU2348NTN240mm x 500mm x 155mmroller bearings
NU352NTN260mm x 540mm x 102mmroller bearings
NU2352NTN260mm x 540mm x 165mmroller bearings
NF216NTN80mm x 140mm x 26mmroller bearings
NF316NTN80mm x 170mm x 39mmroller bearings
NF416NTN80mm x 200mm x 48mmroller bearings
NF217NTN85mm x 150mm x 28mmroller bearings