NTN bearing sizes chart

Browse all NTN catalogue of NTN bearings, including ball bearings, tapered roller bearings, needle bearings, pillow block bearings, wheel bearings ...

Bearing Number Brand Principal Dimensions Type
N1007NTN35mm x 62mm x 14mmroller bearings
N407NTN35mm x 100mm x 25mmroller bearings
N208NTN40mm x 80mm x 18mmroller bearings
N2208NTN40mm x 80mm x 23mmroller bearings
N308NTN40mm x 90mm x 23mmroller bearings
NJ2304ENTN20mm x 52mm x 21mmroller bearings
NJ304ENTN20mm x 52mm x 15mmroller bearings
NJ209ENTN45mm x 85mm x 19mmroller bearings
NJ1009NTN45mm x 75mm x 16mmroller bearings
NJ2210ENTN50mm x 90mm x 23mmroller bearings
NJ310ENTN50mm x 110mm x 27mmroller bearings
NU209NTN45mm x 85mm x 19mmroller bearings
NU310ENTN50mm x 110mm x 27mmroller bearings
NU211ENTN55mm x 100mm x 21mmroller bearings
NU2211ENTN55mm x 100mm x 25mmroller bearings
N2308NTN40mm x 90mm x 33mmroller bearings
N408NTN40mm x 110mm x 27mmroller bearings
N1009NTN45mm x 75mm x 16mmroller bearings
N2209NTN45mm x 85mm x 23mmroller bearings
NJ409NTN45mm x 120mm x 29mmroller bearings
NJ2308ENTN40mm x 90mm x 33mmroller bearings
NJ408NTN40mm x 110mm x 27mmroller bearings
NJ2310ENTN50mm x 110mm x 40mmroller bearings
NJ410NTN50mm x 130mm x 31mmroller bearings
NJ1012NTN60mm x 95mm x 18mmroller bearings
NJ212ENTN60mm x 110mm x 22mmroller bearings
NU1010NTN50mm x 80mm x 16mmroller bearings
NU309ENTN45mm x 100mm x 25mmroller bearings
NU2309ENTN45mm x 100mm x 36mmroller bearings
NU409NTN45mm x 120mm x 29mmroller bearings
NU2210ENTN50mm x 90mm x 23mmroller bearings
NU210ENTN50mm x 90mm x 20mmroller bearings
NU311ENTN55mm x 120mm x 29mmroller bearings
NU2311ENTN55mm x 120mm x 43mmroller bearings
NU1012NTN60mm x 95mm x 18mmroller bearings
N1006NTN30mm x 55mm x 13mmroller bearings
N309NTN45mm x 100mm x 25mmroller bearings
N2309NTN45mm x 100mm x 36mmroller bearings